Agora Start Tehetségpont

Mire vállalkozik a Start Tehetségpont?

 • Az Agora Start Tehetségpont fiataloknak szóló szolgáltatást hoz létre, amely a tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához nyújt hatékony segítséget.
 • Megismerteti velük a különböző tehetséggondozó programokat és lehetőségeket, mentorokat biztosít számukra.
 • Kapcsolatba lép a már meglévő helyi és regionális tehetséggondozó kezdeményezésekkel az együttműködés érdekében (Tehetségpontok, térségi és országos hálózatába való integráció).
 • A tehetségek segítése érdekében felkutatja azokat az anyagi és emberi erőforrásokat, amik támogatóan vehetnek részt a céljai megvalósításában.
 • Lehetőségeket keres és biztosít a tehetséges fiatalok megmérettetésére, bemutatkozására (tehetségnapok szervezése, az országos PR-munkában való részvétel, helyi megjelenés).


Mi a feladatköre?

 • Tehetségazonosítás – véleménygyűjtés, tanulmányi teljesítmény, pszichológiai vizsgálatok alapján.
 • Tehetséggondozás a kibontakozást segítő, tervszerű folyamat részeként (pl. mentorálás, pályáztatás, megjelenési lehetőségek, kortárscsoport képzések).
 • Tehetség-tanácsadás (pl. pszichológiai támogatás, motiválás, életvezetési problémákban segítségnyújtás, reális célkitűzések megfogalmazása).
 • Bemutatkozási lehetőségek szervezése (Tehetségnap és egyéb rendezvények).


Kiket vár a Tehetségpont?

 • Minden érdeklődő fiatalt, aki valamiben tehetségesnek érzi magát.
 • Minden kíváncsi fiatalt, aki a tehetség szempontjából megismerné önmagát.
 • Szülőket, akik érdeklődnek a segítés lehetőségeiről.
 • Intézményvezetőket, akik a felismerésben, azonosításban közreműködnének.
 • Javaslattevőket, irányítókat, támogatókat, pályázati kiírókat.


Milyen előnyökkel jár a Tehetségpont működése?

 • Hangsúlyozza és megerősíti az egyéni és a közösségi értékek fontosságát.
 • Az egyéni karrier lehetőség pozitív mintát nyújt a kortárs csoportok számára.
 • A helyi bemutatkozási formák az identitást erősítik.
 • Lehetőséget biztosít a régión belüli és azon túli közösségek, támogatók, munkáltatók, vállalkozások, intézmények, szimpátiájának és támogatásának elnyerésére, egyben hírnév szerzésére.

 

A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ!