Üvegzseb

Járművásárlás

 

Az Agora Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. december 9-én, adásvétellel vegyes csereszerződést kötött a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt-vel. Ennek értelmében az eddig a tulajdonát képező Opel Astra St 1.4 Cosmo Astra J kombi típusú, 2011-es gyártású személygépkocsit elcserélte a T-Szol Zrt. Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi trend típusú 2014-es gyártású személygépkocsijára.

Az Opel Astra megállapított értéke: 2.800.000 Ft

A Ford Mondeo megállapított értéke : 4.800.000 Ft

A fennmaradó 2.000.000 Ft-ot a megállapodás értelmében az Agora Nonprofit Kft. 24 hónapon keresztül - kamatmentesen, egyenlő részletekben - törleszti a T-Szol Zrt. felé. A havi részletek utalásának időpontja: minden hónap utolsó napja.

 

2009. évi CXXII. tv. szerinti közzététel

 

Sámuel Botond ügyvezető
határozott idejű munkaszerződés: 2012.05.01-2017.04.30.

 

Alapbér: br. 748.000 Ft

 

Prémium

A vezető tisztségviselő számára a teljesítménykövetelményt, valamint  az  ahhoz  kapcsolódó teljesítménybért,  vagy  egyéb juttatást atársaság legfőbb szerve (alapító) állapít   meg.   A prémiumkitűzésről, a prémiumelőleg  kifizetéséről  és  a prémiumfeladatok  teljesítésének értékeléséről a döntés megelőzően  ki  kell  kérni  a felügyelő bizottság véleményét. Az éves  prémium  mértéke  nem haladhatja meg a bruttó 2 M Ft-ot. Egyéb  vonatkozó  szabályokat  a 2015.01.05-én  kelt  Javadalmazási Szabályzat tartalmazza.

 

Végkielégítés

Végkielégítés tekintetében a MT. előírásait kell alkalmazni.

 

Felmondási idő

Határozott időtartamú munkaviszony esetén az Mt. vonatkozó szabályai szerinti mértékben illetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a munkavállaló javára eltérni nem lehet.

 

Mt. 228. § alapján kikötött időtartam és kötelezettségvállalás mértéke

Versenytilalmi kikötést az  Mt. 208. §  (1)  bek. szerinti munkavállalóval legfeljebb  1  éves tartamra  köthető. A versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja meg az azonos  időszakra járó távolléti díj 50 %-át.

 

Felügyelő Bizottság díjazása

 

Lévai Ferenc (elnök)
Megbízás időtartama: 2015.01.01.-2020.05.31.
Díjazás: 40.000 Ft / hó

 

Eichkern Ferencné (tag)
Megbízás időtartama: 2015.01.01.-2020.01.01.

Díjazás: 35.000 Ft / hó

 

Bognár Zoltán (tag)
Megbízás időtartama: 2015.01.01.-2020.01.01.
Díjazás: 35.000 Ft / hó

 

Egyéb járandóság, valamint a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás nincs.

 

A társaság könyvvizsgálója: Moore Stephens Wagner Kft.

A megbízás időtartama: 2016.05.31-2017.05.31.

Díjazás: 340.000 Ft + ÁFA

Egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó szerződések

Vonatkozó eljárásrend és eljárási fajta: Közösségi nyílt eljárás

A beszerzés tárgya: villamosenergia beszerzése a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. közreműködésével

CPV-kód: 09310000-5

A szerződés dátuma: 2016.09.30.

A szerződés hatálya: 2017.09.30.

A nyertes kereskedő: MVM Partner Zrt.

Az Agora Nonprofit Kft. által fizetendő energiadíj: 12,08 Ft + ÁFA/Kwh

 

A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ!